Jutukasse siseneja kinnitab, et on vähemalt 18 (kaheksateist) aastat vana ning kohustub kinni pidama jututoa reeglitest ja hea tava normidest jututoas suhtlemisel.


  • https://play.wrhradios.com/8026/stream
  • Chat Raadio