Siit tellitud soovilood on eetris soovisaate ajal – E-R 19:00-21:00, R-L 19:00-23:00
Jaam jätab endale õiguse teha lugude osas lõplik valik ja kõike mitte mängida. Samuti piirata tellitavate soovilugude arvu!
Jaam tervituste teksti ei toimeta ega korrigeeri, kuid jätab sobimatu sisuga tervitused ja nendega kaasnevad soovilood avaldamata.


    Kirjuta vastuseks