Jutukasse siseneja kinnitab, et on vähemalt 18 (kaheksateist) aastat vana ning kohustub kinni pidama jututoa reeglitest ja hea tava normidest jututoas suhtlemisel.


  • https://server.jasva.com:7878/stream
  • Chat Raadio
  • https://s8.webradio-hosting.com:1211/stream
  • Chat Raadio